hwwappfoto

 

PERSBERICHT                   Amsterdam, 8 december 2016

HappyWeWork-App focust met positiviteit en geluk op gedragsverandering

Geluks-app stuwt rendement bedrijven

Vandaag introduceert het Nederlandse bedrijf Multiply Happiness, als eerste ter wereld, de HappyWeWork-app (HWW) om geluk en positiviteit binnen bedrijven en organisaties te vergroten. Vele wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat gelukkige medewerkers zorgen voor een hogere productiviteit, meer innovatie, hogere verkoop, beter resultaat en klantbehoud, terwijl het ziekteverzuim afneemt.

Omdat positiviteit valt aan te leren, bedacht geluksman Chiel van der Linden een methode om positief gedrag te stimuleren en zo positiviteit binnen organisaties te bevorderen. Succes en plezier snel delen, leidt tot vermenigvuldiging van geluk. De HWW-app deelt individuele geluksmomenten real time via de mobiele telefoon, waardoor managers en medewerkers in een positieve ‘state-of-mind’ komen. Het menselijk brein creëert hierdoor zelf een vooruitgang van wel 30% op de gebieden creativiteit, productiviteit en gezondheid. De gelukkige medewerkers zorgen voor een forse toename van de teamprestaties en dragen zo bij aan een beter bedrijfsresultaat.

Multiply Happiness is door geluksman Chiel van der Linden en Bert van Dam opgericht om op “de meest eenvoudige manier de wereld gelukkig te maken”. Voor de consument leidde dit tot de gratis app HappyWe. Voor bedrijfsleven en overheid ontwikkelde men HappyWeWork. Deze formule bestaat uit de app, dashboard en teamtooling en is gericht op positiviteit en ‘performance’. Teamleden delen hun positieve momenten met collega’s. De manager kan met zijn HappyWeWork-dashboard de positieve ontwikkelingen monitoren en met het team bespreken. En daarna concrete positieve team-acties opstarten.

De leerervaringen van de pilot bij AEGON, De Baak en Greenhouse Group zijn verwerkt in de nieuwe versie van de HWW-app. Co-founder Bert van Dam stelt: “Wij willen graag nog nieuwe inzichten aan de app toevoegen op het vlak van personeel en performance. Daarom zoek ik nog 33 early adopters.  Voor die 33 organisaties heeft HWW een speciale regeling.”

                                                        0-0-0

_______________________________________________________________________

NOOT VOOR DE REDACTIE: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MultiplyHappyness, Bert van Dam tel: 06 53 897 791 of bezoek http://www.multiplyhappiness.nl